Landbruk Nord

Gjødslingsplan

Alle bønder som søker produksjonstilskudd, må ha gjødslingsplan. De fleste har krav om årlig gjødslingsplan. For bønder som driver en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen.

Ta kontakt for rådgiving/informasjon og utarbeidelse av gjødslingsplan:

John tlf. 950 10 707

Kristina tlf. 926 59 472

Ane tlf. 903 61 052

Forskrift om gjødslingsplanlegging finner du her: forskrift