God lønnsomhet med Målselvnepe

Landbruk Nord har ansvar for prosjektet ”Målselvnepe – det nordnorske eplet”. Prosjektet skal bidra til å løfte denne flotte rotveksten frem igjen og avklare nye utfordringer mht dyrking (– stikkordet her er bl.a. kålmakk!). Målselvnepe er et lokalt produkt, og godt kjent i landsdelen, men har etter vår mening et uutnyttet potensial.

Landbruket har stadig behov for økt verdiskaping, og produksjon av Målselvnepe (og andre grønnsaker) gir muligheter til dette med atskillig lavere investeringskostnader sammenlignet med husdyrbaserte produksjoner, videreforedling av melk/kjøttprodukter og satsing på turisme. Dyrkere som lykkes med Målselvnepe oppnår en dekningsbidrag pr daa som knapt kan måle seg med annen landbruksproduksjon i Troms. Dette gjør produksjonen spesielt interessant på gårder med et relativt lite arealgrunnlag. Det krever imidlertid stor arbeidsinnsats, nøyaktighet i vekstsesongen og mye håndarbeid for å lykkes med denne kulturen – det skal en sterk rygg til, og viljen til å la sommerferie være sommerferie!

Les hele artikkelen her.
Gårdsreportasjen fra Hegstad gård, som har hatt suksess med Målselvnepe de senere år, finner du her.

 Flott nepeåker – halvveis i sesongen.

 Hver nepe høstes, vaskes og pakkes for hånd på Hegstad Gård.