Landbruk Nord

Godt bondevett

Det handler om å gjøre en forskjell for seg selv og for andre – og å dele det gode bondevettet med hverandre!

Nettsiden finner du her: www.godtbondevett.no

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste samarbeider om en ny nettside om psykisk helse i landbruket. Nettstedet er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler. Gjennom nettstedet vil vi øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i vår hverdag som bønder.