Landbruk Nord

Godt dyrkingsår for potetprodusenter i nord i 2013

Potetprodusentene i nord opplevde et godt dyrkingsår med avlinger over gjennomsnittet, mens overvintringsskader ga lave jordbæravlinger for bærprodusentene i vest.

Les mer fra meldingen om årsveksten 2013 her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2014/mars-14/Varierende-avlinger-i-2013.html?id=753908&WT.tsrc=epost&WT.mc_id=epostvarsel_lmd