Landbruk Nord

Godt fremmøte på fjøsmøte hos Karl Ragnar Engstad

20 personer var mødt fram til å diskutere foring, og se på fjøset og plansiloen til Karl Ragnar Engstad.

Bilder fra fjøset.

 

Karl Ragnar har bygd om kufjoset til sauefjøs.

 

Komposittgulvet fungerer etter at Karl Ragnar har gordt endringer på gulvet for å lette reinhold.

 

Imponerende plansilo.