Landbruk Nord

Godt i gang med skogsdrifter

Skogprosjektet til Landbruk Nord er godt i gang og i disse dager starter vi hogst på den tredje skogsdriften i Landbruk Nord-regi. Vi formidler kontakt mellom skogeier og entreprenør, ordner det formelle med hogstmelding, sørger for miljøhensyn og planlegger drifta for mest effektiv drift og for minst terrengskader.

På denne drifta hogges stokkvirke til vedproduksjon og heltre/topp til flising og energi. Etter drifta blir det tilrettelagt for naturlig foryngelse av neste generasjon bjørk.

I Troms finnes enorme uutnyttede skogressurser som kommer til å ramle ned og råtne om den ikke hogges tidsnok.

Har du stor gammelskog som du ønsker hogd eller har andre spørsmål om skogbruk så ta kontakt med Anders Berg Stensrud tlf. 94 88 64 12 eller Gunnar Kvaal tlf. 48 14 18 83.