Landbruk Nord

Godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medlemmer, kunder og kontakter et GODT NYTTÅR!!

Januar er et godt tidspunkt for å bestille gjødselplan – ta kontakt med oss!

Husk å etterregistrere avløserutgifter FØR 10. januar – bruk kontoutdrag som du har fått pr e-post. Hvis du ikke har fått det – ta kontakt.

Hilsen alle oss i Landbruk Nord.