Landbruk Nord

Grasarter for indre og ytre Lyngen

Landbruk Nord har gjennomført prosjektet «Grasarter for indre og ytre Lyngen».

Prosjektet viste at det i hovedtrekk var de «tradisjonelle» grasartene og sortene som klarte seg best.

Hele rapporten kan du lese her:

Rapport fra prosjekt «Grasarter for indre og ytre Lyngen»