Landbruk Nord

Grasblanding til hestebeite

Vi har fakset denne frøblandingen fra FK`s internettside. Her hos oss kan nok de to timoteisortene ha visse problemer med å overleve vinteren i ei langvarig eng, men blandingen er absolutt verd å prøve for de som har hest

 

SPIRE Hestebeite er en frøblanding spesielt beregnet på hestebeite.

Blandingen er satt sammen med gressarter og urter og skal gi fôr med relativt lavt innhold av sukker (fruktan). Vi har i blandingen brukt norske sorter av timotei, engrapp, rødsvingel, hundegras og luserne. Dette er sorter med god overvintringsevne. Urtene er tatt med som ”krydder”. De kan også bidra med god smaklighet og mineralsammensetning som utfyller graset. Se tabell 1 for ytterligere informasjon om innholdet i SPIRE Hestebeite.

Tabell 1. Innholdet i SPIRE Hestebeite.

 

SPIRE Hestebeite   %
Raisvingel Hykor 22
Timotei Grindstad 15
Timotei Vega 12
Engrapp Knut 15
Rødsvingel Leik 10
Hundegras Frisk 8
Markrapp Bariviera 4
Luserne Live 5
Sneglebelg   3
Tiriltunge   1
Sikori   1
Pimpernell   2
Esparsett   2