Landbruk Nord

Gratis markedsplass for brukte produkter for landbruket!!

Portalen er et felles nettsted til en rekke ressurser og nettsider innen landbruket.

Landbrukets EGEN markedsplass for kjøp og salg på nettet.

En nettside som fører landbruket og bedrifter tilknyttet norsk landbrukssamvirke sammen.

Link til siden: http://www.gardsbrukportalen.no/