Landbruk Nord

Grønn framtid – 1000 muligheter i landbruket

4H Troms inviterer ungdom mellom 13 og 17 år til å bli kjent med Tromslandbrukets mange muligheter.

Gjennom tre helgesamlinger i perioden april – september 2014 får en gruppe ungdommer bli med til gårdsbruk og småbedrifter rundt i fylket, og oppleve hverdagen til bønder og andre som lever av naturen vår.

De får lære om de vanligste husdyra, om arktisk planteproduksjon, om forhold mellom dyr og mennesker, om lokalmat, reiseliv og mye mer.  På Senja og Rå videregående skoler får ungdommene treffe elever som har valgt naturbruksutdanning, og de får følge dem gjennom en vanlig skoledag.

 

For mer info se her