Landbruk Nord

Grønnsaksdyrkere søkes!

 Er du interessert i grønnsaksdyrking? Det er behov for flere i denne bransjen!

Det er underdekning i markedet på lokalt produserte grønnsaker – både fra økologisk og konvensjonell produksjon! Og avsetningsmulighetene er flere. For småskalaproduksjon er direktesalg på torg/fra gård aktuelt.

I Midt-Troms leter Tromspotet AS etter flere produsenter av Målselvnepe – behovet er 20 til 30 tonn! Og dette er en svært lønnsom produksjon som kan oppnå en dekningsbidrag på over kr. 10000 pr daa om en lykkes med kvaliteten i produksjonen! Samtidig er investeringskostnadene lave, sammenlignet med f.eks. potetproduksjon.

Er dette interessant? Ta kontakt med Landbruk Nord v/Ulrike, tlf. 48126965 i dag!