Landbruk Nord

Grovfôrøkonomi – møter

Det blir møter med tema grovfôrøkonomi på Storslett, Setermoen og Storsteinnes i begynnelsen av mai. Foredragsholdere fra Landbruk Nord og TINE.

Møtene kan sees på som en oppfølging til møtene som ble avholdt i november hvor temaet var Surfôrtolken. Men det går an å komme uten å ha vært på disse møtene også!

Denne gangen har vi fått med oss Ingvild Berg fra TINE som skal snakke om grovfôrøkonomi og fôringsøkonomi.
Arnulf Hole fra Landbruk Nord skal ta for seg kalking og grovfôrproduksjon, med tanke på økonomi.

Tid og sted:

Storslett, 6. mai kl 11.00 – ca 13.00 i kommunestyresalen.

Setermoen, 7. mai kl 11.00 – ca 13.00 på kommunehuset.

Storsteinnes, 8. mai kl 11.00 – ca 13.00 på Landbruk Nord.

Selv om vi har invitert TINE, og det nærmer seg lamming, håper vi at også sauebønder og andre interesserte har muligheter og interesse for å komme.

Enkel servering!

Vel møtt!