Landbruk Nord

Grovfôrseminar om overvintring av enga og husdyrgjødselstrategi

Landbruk Nord inviterer på fagmøte Grovfôrseminar om overvintring av enga og husdyrgjødselstrategi

AVLYST pga manglende påmelding 

Program:

·         Tele, frost, is og vasskader

·         Overvintringsprognose for den enkelte gård
(på bakgrunn av vinterherdighet, lengden på håa, tykkelse på islaget, avløp for smeltevann, etc)

·         Ulike strategier for å sikre grovfôrgrunnlaget.

·         Direktesåing i eng

·         Bedre driftskunnskap om nye spredeteknikker innen husdyrgjødsel. Investeringsøkonomi v Jon Olav Fordbord, Trøndelag forsøksring.

Tid og sted for møter:

29.04.10  Olderdalen            kl 11:00  kantine i Rådhuset

29.04.10   Sjøvegan               kl 19:30  Idrettshall møterom

30.04.10  Haraldvollen        kl 11:00 Haraldvollen Leir skole

30.04.10   Storslett                kl 11:00 Kommunestyresalen

Deltagelsesavgift 250 kr

For nærmere opplysninger og påmelding til

Landbruk Nord v /Hilde Nøstvik

Tlf. 777 22 540/ 464 72 805

e-post: hilde.nostvik@landbruknord.no