Landbruk Nord

Grovfôrskole i Nord-Troms

Med forbehold om finansiering, tar vi en runde med Grovfôrskolen før jul i Nord-Troms.
Denne går over 3 dagssamlinger, (ca kl 10.00-15.00) med litt hjemmearbeid innimellom.
Vi satser på å starte opp først i november og være ferdig i begynnelsen av desember.

Grovfôrskolen.Med forbehold om finansiering tar vi en runde med Grovfôrskolen før jul i Nord-Troms.Denne går over 3 dagssamlinger, (ca kl 10.00-15.00) med litt hjemmearbeid innimellom. Påmelding snarest, og oppstart der det er flest påmeldte. Manndalen eller Storslett, eventuelt skiftesvis hvis noenlunde jevnt antall deltakere.Vi satser på å starte opp først i november og være ferdig i begynnelsen av desember.  Tema: ·         Drenering, vanning og jordarbeiding·         Plantenæringsstoffene, gjødsling og kalking i eng og beite·         Gjenlegg og fornying av eng·         Overvintring·         Fôrkvalitet og konserveringsmetoder (gjennomgang av egne fôranalyser hvis ønskelig)·         Husdyrgjødsel·         Grovfôrøkonomi·         Hvis dere er kjapt ute, kan dere ønske dere et tema i tillegg, så skal vi så langt som mulig ta hensyn til det (hvis det ikke blir ti forskjellige ønsker og temaer..)Eventuelt kan dette diskuteres på første dag. 

Så meld deg på! Telefon Ellen: 454 86630

Frist: mandag 28. oktober. Egenandel kr 400,-, som skal også skal dekke bevertning.