Landbruk Nord

Grovfôrskolen

Vi starter ny runde med Grovfôrskole i Målselv.

Formålet med kurset er å sette fokus på god agronomi som kan gi bedre økonomi på de enkelte bruk. Kurset passer for alle grovfôrprodusenter og vil være et møtested for både erfarne gårdbrukere som vil friske opp sine kunnskaper og for de som er «fersk i faget».

Det er planlagt 3 samlinger med oppstart uke 45,

Samling 1:

Tema: Klima, jord, drenering, jordarbeiding, overvintring.

Samling 2:

Tema: Gjødsling og kalking i eng og beite. Høsting, konserveringsmetoder.

Samling 3:

Tema: Grovfôrkvalitet og grovfôrøkonomi.

Vi avslutter 28 november med «dynamitt fagmøte» med Bart van Cool og Lisa Austrheim fra Norsk Landbruksrådgiving Hordaland . De utviklet et eget pedagogisk verktøy « surfôrtolken» , der fôranalyser brukes aktivt til å forbedre fôrdyrking og økonomi på gården.

Påmelding snarest til Natalia tlf 906 72 192 eller e-post: natalia.nemytova@landbruknord.no