Landbruk Nord

Gyldighet for autorisasjonsbevis plantevern forlenges

Autorisasjonsbevis med utløpsdato i 2015 får forlenget gyldighet fram til 1. januar 2016.

Landbruks- og matdepartementet har 18. juni 2015 fastsatt en forskrift som forlenger gyldigheten for autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler.

Les mer om dette her: http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/autorisasjonsbevis_for_bruk_av_plantevernmidler/autorisasjonsbevis_for_kjop_og_bruk_av_plantevernmidler_faar_forlenget_gyldighet.19538