Landbruk Nord

Hålogalandsamlinga 2013

Bønder og andre interesserte i Nordland, Troms og Finnmark inviteres til ei stor landbrukssamling i Harstad den 8. og 9.november. Agendaen for møtet er hvordan nord-norsk landbruk skal møte framtiden med et formål å øke matproduksjonen med 20 % de neste 20 år.

Landbruksministeren er invitert (hvem det blir vet vi ikke), fylkesmannen i Troms representert ved landbruksdirektør Berit Nergård Nyre kommer. Forsker Svein Arne Lie kommer. Disse vil sammen med bondelaget og bonde- og småbrukerlaget stille til paneldebatt etter hver sine innledningsforedrag. Som innledning før kvelden kommer Ty-Bø Maskinlag med inspirasjonsforedrag med humoristisk snert. Fredag blir avsluttet med festmiddag, steike god underholdning og utdeling av hederspris. Hedersprisen går til drivere av en gård som har utmerket seg positivt i media og driver sin gård med stolthet og iver. Lørdag blir det satt fokus på faglig oppdatering og det vil bli flere ulike fagtema deltagerne kan velge mellom. En kjent legende i nord-norsk landbruk vil være til stede og overvåke hele seminaret, for til slutt å sende oss hjem med sekken full av inspirasjon. Ta med familien til Harstad på førjulsbytur. Harstad kulturhus har også spennende arrangement på gang samme helga. Samlinga arrangeres i samarbeid med stort sett alle organisasjonene som  jobber for et aktivt landbruk i Nord.

Påmelding senest 18. oktober via www.naeringogsamfunn.no/regionledd/nordenfjeldske , e-post  tove.berre@naeringogsamfunn.no

Kontaktpersoner: Ragnhild Renna, tlf. 90 54 81 61,  Egil Norheim, tlf. 91 10 42 93,  Tove Berre, tlf. 90 84 63 53.

Detaljert informasjon finner du her