Landbruk Nord

Hålogalandsamlinga 6. og 7. november 2015

Faglig påfyll og sosialt samvær i Harstad! Klart for påmelding.

Les mer her: Omtale samlinga 2015