Landbruk Nord

Har din avløser meldt seg på kurs?

Alle avløsere som er ansatt i Landbruk Nord er invitert på kurs 18 og 19.11.

Kurset har bl.a følgende temaer: brann- og ulykkesberedskap i fjøs, foredrag med arbeidstilsynet og fjøsbesøk.

Vi håper at dere ser verdien av at avløsere får faglig oppdatering og ett sosialt møtepunkt sammen med andre avløsere. Påmeldingsfristen er 30.10.2015.

Invitasjonen til kurset finner du her: Invitasjon til kurs