Landbruk Nord

Har du beredskapsplan på din gård?

Har du beredskapsplan på din gård?

Hensikten med en beredskapsplan er at man skal kunne handle korrekt dersom en uønsket situasjon skulle oppstå.

Det kan være ved f. eks brann, ulykke eller sykdom. Det kan ramme bonden selv, de ansatte, familien eller besøkende.

Det er viktig å ha tenkt gjennom hvordan man håndterer en uønsket situasjon.

Nedenfor finner du en lenke om hvordan man kan sette opp en beredskapsplan:

Les mer om beredskapsplan her (KSL – Matmerk)