Landbruk Nord

Har du plagdes med å få plogen til å gå perfekt?

17 -19 aug. arrangerer Landbruk Nord pløyedager med en av norges beste instruktører i pløying.

Pløyedagene, starter kl 10.00, og blir avholdt på følgende steder:

  • 17. aug Arild Eide, Hamnvåg, 9055 Meistervik
  • 18. aug Ketil Løvhaug, Øvre Salangen, 9355 Sjøvegan
  • 19. aug Bjørn Inge Mo, Manndalen, 9144 Samuelsberg

Vi starter inne med en teoretisk gjennomgang av plogen og instilling av den. Deretter går vi over til det praktiske og gjør grunninnstilling av plogen. Når det er gjordt drar vi ut på et jorde for videre innstilling. Det vil også bli demonstrert hva som skjer ved mindre feilinnstillinger av plogen.

Bor du i nærheten av markdagen anbefaler vi at du tar med egen trektor og plog. Du vil da få hjelp til innstilling av den. Selv om du bor slik til at det ikke er praktisk å ta med egen traktor/plog vil du har stort utbytte av dagen.

Som instruktører har vi fått opp Kjell Mangerud. Kjell Mangerud har vært hos oss tidligere på flere meget lærerike og vellykkede pløyedager. Han har jobbet som 1.ammanuensis ved Høgskolen i Hedmark avd Blæstad i en årrekke. Nå er han pensjonert fra den stillingen men er fortsatt aktiv som instruktør. Han brukes også som dommer ved diveres pløyekonkuranser rundt om i landet.

Det vil bli kaffe og noe å bite i i løpet av dagen. Vi tar sikte på å avslutte ca kl 15.00