Landbruk Nord

Har du registrert din epost hos Landbruk Nord?

Hvis du klikker på «Registrere epostadresse» i venstre marg, kan du registrere din epostadresse hos Landbruk Nord. Dette vil hjelpe oss med utsending av bla. lønnsslipper, nyheter og annen informasjon. Enten du er gårdbruker eller avløser vil det være en fordel om vi har din epostadresse. Takk for hjelpen!