Landbruk Nord

Har du ting til auksjonen på Landbrusmessa?

Det blir auksjon på Landbruksmessa av «gamle» ting. Hvis du har ting du vil selge, ta kontakt med
Anne- Kariin på telefon: 46628715