Landbruk Nord

Har du tomme plastkanner du vil bli kvitt?

Perpetuum Cirkuli AS på Stormoen vil gjerne gi informasjon om at bøndene kan få levere sine tomme plastkanner kostnadsfritt til sitt anlegg.   

Perpetuum Cirkuli AS på Stormoen vil gjerne gi informasjon om at bøndene kan få levere sine tomme plastkanner kostnadsfritt til sitt anlegg.                   

Alle kanner skal være rengjort og korkene tatt av.

Ved levering vil disse tingene bli kontrollert av oss, og finner vi rester eller lukt i kanner må de tas tilbake av den enkelte bonde.

Ved spørsmål ta kontakt med Jorunn Bjørklund telefon: 97487801,

e-post: jhb@perpetuum.no