Landbruk Nord

Har du vesentlig store avlingsskader i år?

Da kan du søke om å få importere noe fôr tollfritt. Statens Landbruksforvaltning administrerer importkvoten for høy. Denne er i dag på 35.000 tonn fra EU og 500 tonn fra land utenom EU. I forbindelse med avlingssvikt kan det innenfor høykvoten tildeles 1.500 tonn høy til lokale importører

Du trenger en bekreftelse fra ditt lokale landbrukskontor på at du har store skader. Gå inn på hjemmesiden til Statens landbruksforvaltning og les mer om tollfritt fôr. Adressen er www.slf.dep.no deretter går du inn på ”Internasjonal handel” oppe til høyre, så ”Tollkvoter” til venstre. Du kan også ta kontakt med Landbruk Nord om du trenger mer informasjon.