Landbruk Nord

Heggspinnmøll på tur nordover

NISK (Norsk institutt for skog og landskap) beretter om at hegg også i år er angrepet av heggspinnmøll. I fjor var den nordligste registreringen av heggspinnmøll fra Efjord i Ballangen kommune i Nordland. Det var da det nordligste dokumenterte funn av heggspinnmøll noensinne. Frem til for omtrent 10 år siden fantes det ingen rapporter om heggspinnmøll fra Trøndelag.

I fjor og i 2006 var det svært kraftige angrep. Også i år er heggen angrepet av heggspinnmøll. Insektet spinner et karakteristisk tett nett rundt heggen og spiser opp alt grønt. Insektet sprer seg nordover med rekordfart.

Les mer om denne skapningen på NISK sine hjemmesider.