Landbruk Nord

Henger grovfôrkvalitet og gårdsøkonomi sammen?

Vellykket møteserie gjennomført i Balsfjord, Bardu og Kåfjord.

 

28.og 29. november hadde vi besøk av to rådgivere fra Hordaland Norsk landbruksrådgiving.  Lise Austerheim og Bart van Gool presenterte nytt pedagogisk verktøy «Surfôrtolken» til bønder, kommunalt ansatte i landbruksavdelinger og rådgivere i Troms.  Totalt 40 deltagere på tre møter i Balsfjord, Bardu, og Kåfjord.  

I Surfôrtolken brukes foranalysene aktivt for å forbedre fôrdyrkingen og økonomi på gården.  Interessen for nytt verktøy var stor og vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra møtedeltagere.