Landbruk Nord

HMS-kurs for 8-åringer

NLR (Norsk Landbruksrådgiving) fikk en ung vinner av kunnskapstest på Agrisjå i Størdal i august. 8 år gamle Mats Holand fra Sømna på Helgeland fikk sin premie: tre timer skreddersydd HMS-rådgiving.

Det er viktig å starte tidlig med HMS og fire unge, kanskje fremtidige bønder fikk en flott dag i Brønnøysund.

Link til oppslag på NLR-HMS sin hjemmeside og  i lokal media:

http://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2015/24237/

http://www.banett.no/nyheter/article10529225.ece

http://www.helg.no/Mads__8__vant_HMS_veiledning-5-24-7474.html