Landbruk Nord

Hobbyforedling på potet i Målselv

Gulløye eller nye sorter – muligheter med hobbyforedling i nord. Tidligere i år fikk ”Gulløye fra Nord-Norge” geografisk opprinnelsesmerking fra KSL Matmerk. Dette er en flott satsning som setter Nord-Norge på kartet hva gjelder gourmetmat. Gulløye er en ca 100 år gammel sort som nordlendingene ikke har gitt slipp på til tross for adskillig nye bekjentskaper i potetsortimentet gjennom alle disse årene.

Allikevel er det nødvendig parallelt med dyrking av de gamle gode sortene å finne nye sorter som kan styrke og utvikle potetproduksjonen i nordområdene. For å øke sjansen til å finne sorter som er godt tilpasset våre dyrkingsforhold, ble det i 2006 igangsatt et hobbyforedlingsprosjekt i Målselv.

 

Evy og Olav Grundnes i Målselv, startet i 2006 opp som hobbyforedlere for Graminor sitt foredlingsprogram på potet. I norsk sammenheng er det første gang det blir satset på hobbyforedling, ved siden av den ordinære sortsforedlinga. Men hobbyforedling som metode er vel kjent fra blant annet Nederland. Gjennom oppstartinga i Målselv har vi derfor kommet i godt selskap.


I 2006 ble ca 600 forskjellige krysningstyper dyrket på gården i tillegg til ordinær potet produksjon. Opphavet til de 600 knollene ligger i 32 kjente sorter med forskjellige kvaliteter og krav til veksttid. Ca 100 forskjellige kloner ble valgt ut og lagret på gården over vinteren. Våren 2007 ble 7 knoller av hver av disse krysningstype fra 2006 satt ut. Det var et fantastisk skue under blomstringa av alle nyanser fra kvitt til mørk lilla.

 

Kriteriene for utvelgelse i år 2 er strengere enn i år 1. I tillegg til skallglatthet, skallfarge, kjøttfarge, og form kontrolleres knollene dette året for jevnhet i knollansettet for hver type. Etter ei samla vurdering passerte 30 kloner nåløyet denne høsten. I løpet av lagringssesongen skal det i tillegg gjøres kokeprøver av utvalget. De som gir et dårlig inntrykk etter koking eller blir grå/mørkfarga går ikke en ny vår i møte. Vi ser fram til alle smaksprøvene.

 

I tillegg til 2. års klonene ble det satt nye frøpoteter fra 7 nye krysninger i vår. Til sammen var det ca 500 helt forskjellige brødre og søstre i åkeren. Dette året var det mye rødt å se, da en av målsetningene var å finne en rødskallet type med gul kjøttfarge. Ca 50 av disse ble høstet og skal gjennom ny utvelgelse til neste år.

 

Landbruk Nord samarbeider med Evy og Olav i dette spennende arbeidet. Til neste år vil vi ha tre generasjoner med potensielt nye nordnorske potetsorter ute i felt. Men ennå er det langt fram. Dersom vi har vært heldige og har funnet et ”gullegg”, kan arbeidet gi en ny sort i praktisk dyrking om 8-10 år.