Landbruk Nord

Høstetidsprognose eng

Graskvaliteten ved slått er avgjørende for kvaliteten på  fôrbrettet. Sammensetning av plantematerialet og utviklingsstadiet hos plantene har direkte sammenheng med innhold av energi, protein, fiber og mineraler i surfôret.

  Det  ble gjort  fenologisk  vurdering og tatt ut  prøver i timoteieng  i Målselv og Balsfjord. Eng i Balsfjord er 7års eng med timotei og eng i Målselv er andreårs timoteieng. Prøver og registreringer ble tatt  med ca 1 ukers mellomrom.   

 

 

Fem /kg TS

Rå prot.% avTS

PBV g/TS

AAT g/kg TS

PBV g/Fem

Fordøy. % av TS

NDF %av TS

Målselv, prøve 1

0,903

18,7

43

83

48

72,5

59,5

Målselv, prøve 2

0,858

13,6

-1

79

-1

70,3

60,6

Målselv, prøve 3

0,848

12,1

-14

79

-17

70,0

60,1

Balsfjord

0,863

14,1

4

80

4

70,5

61,0

 

Tabell 1.  Analyseresultater fôrverdi.

I Balsfjord var prøvene tatt 15 juli og  graset ble slått til surfôr 18  juli.

Prøve 1 var høstet 15 juli, prøve 2 var høstet 21 juli og prøve 3 var høstet 28 juli i Målselv.  Analyseresultatene  viser  rask nedgang i fôrverdi  i prøvene fra  Målselv. Både energiinnhold og proteinverdier gikk ned mens fiberinnhold har økt.  Dette har  samenheng med at timotei var   i begynnende skyting  den 15 juli og   i skytting  den 21 juli.  Registreringer fra 28 juli  viser  at timotei er 58 sm høg og er i full skyting. Siste registrering ble gjort 4 august. Timotei er i blomstring.

  

 

Aske % av ts

P% av ts

Mg% av ts

Ca% av ts

K % av ts

S % av ts

Karboh% av ts

NDF% av ts

Målselv, prøve 1

7,0

0,29

0,15

0,36

2,7

0,25

6,1

7,7

Målselv, prøve 2

5,7

0,28

0,12

0,28

2,6

0,21

10,2

10,2

Målselv, prøve 3

5,3

0,22

0,12

0,27

2,4

0,19

13,0

11,5

Balsfjord

5,7

0,24

0,14

0,34

2,2

0,22

12,5

11,2

 

Tabell 2.  Analyseresultater mineralinnhold.

Analysereresultater viser  nedgang i mineralinnhold i prøver. Mineraler har  strukturel, fysiologisk, katalytisk( enzimer) og regulatorisk(celledeling)  funksjoner i dyrenes kropp.  Melkeproduksjon reperesenterer en  betydelig tapp av mineraler fra  kroppen. Spesielt  fosfor og kalsium forholde er  viktig.

Foto: Fenologiske trinn hos timotei fra bladstadium (til høyre) til blomstring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Fenologiske  trinn hos timotei fra blad stadium(til venstre) til blomstring.