Høstetidsprognose eng

Graskvaliteten ved slått er avgjørende for kvaliteten på  fôrbrettet. Sammensetning av plantematerialet og utviklingsstadiet hos plantene har direkte sammenheng med innhold av energi, protein, fiber og mineraler i surfôret.

  Det  ble gjort  fenologisk  vurdering og tatt ut  prøver i timoteieng  i Målselv og Balsfjord. Eng i Balsfjord er 7års eng med timotei og eng i Målselv er andreårs timoteieng. Prøver og registreringer ble tatt  med ca 1 ukers mellomrom.   

 

 

Fem /kg TS

Rå prot.% avTS

PBV g/TS

AAT g/kg TS

PBV g/Fem

Fordøy. % av TS

NDF %av TS

Målselv, prøve 1

0,903

18,7

43

83

48

72,5

59,5

Målselv, prøve 2

0,858

13,6

-1

79

-1

70,3

60,6

Målselv, prøve 3

0,848

12,1

-14

79

-17

70,0

60,1

Balsfjord

0,863

14,1

4

80

4

70,5

61,0

 

Tabell 1.  Analyseresultater fôrverdi.

I Balsfjord var prøvene tatt 15 juli og  graset ble slått til surfôr 18  juli.

Prøve 1 var høstet 15 juli, prøve 2 var høstet 21 juli og prøve 3 var høstet 28 juli i Målselv.  Analyseresultatene  viser  rask nedgang i fôrverdi  i prøvene fra  Målselv. Både energiinnhold og proteinverdier gikk ned mens fiberinnhold har økt.  Dette har  samenheng med at timotei var   i begynnende skyting  den 15 juli og   i skytting  den 21 juli.  Registreringer fra 28 juli  viser  at timotei er 58 sm høg og er i full skyting. Siste registrering ble gjort 4 august. Timotei er i blomstring.

  

 

Aske % av ts

P% av ts

Mg% av ts

Ca% av ts

K % av ts

S % av ts

Karboh% av ts

NDF% av ts

Målselv, prøve 1

7,0

0,29

0,15

0,36

2,7

0,25

6,1

7,7

Målselv, prøve 2

5,7

0,28

0,12

0,28

2,6

0,21

10,2

10,2

Målselv, prøve 3

5,3

0,22

0,12

0,27

2,4

0,19

13,0

11,5

Balsfjord

5,7

0,24

0,14

0,34

2,2

0,22

12,5

11,2

 

Tabell 2.  Analyseresultater mineralinnhold.

Analysereresultater viser  nedgang i mineralinnhold i prøver. Mineraler har  strukturel, fysiologisk, katalytisk( enzimer) og regulatorisk(celledeling)  funksjoner i dyrenes kropp.  Melkeproduksjon reperesenterer en  betydelig tapp av mineraler fra  kroppen. Spesielt  fosfor og kalsium forholde er  viktig.

Foto: Fenologiske trinn hos timotei fra bladstadium (til høyre) til blomstring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Fenologiske  trinn hos timotei fra blad stadium(til venstre) til blomstring.