Landbruk Nord

Høstetidsprognose

Riktig  valg  av  slåttetidspunkt er  viktig  både  for  kvalitet og  mengde  av innhøstet fôr. Vi vil derfor foreta prognosehøstinger på ulike steder før slåtta.

Våren og  forsommeren  har  vært  kalde i  år . Dette  vises  godt  på  veksten.  Tradisjonelt  tar  vi  prøver  i  enga  for å  si  noe  om utvikling, avling og  kvalitet.

I  år foretar vi prognosehøstinger på tre faste  plasser i Balsfjord, Målselv  og  Bardu. På alle  skifter  er det 2 års eng, hvor   enga  i Bardu  og Balsfjord  er sådd igjen med  timotei  og  engsvingel, mens  enga  i Målselv  er sådd igjen med  ren  timotei.  Alle skifter  hadde noe  engrapp  som kom  fra  gammelt frø.

Føste  observasjoner  og  registreringer  var  gjort  28. juni.  Timotei hadde  5 blad og  lite  busking. Målinga  av  grashøgde  med plantehøgdemåler  viser  at  graset var kommet lengst i  Bardu med ca 30-32 cm, i Målselv  med 25 cm  og  i Balsfjord  rundt  20 cm. Tørrstoffet  lå  på  ca  21 %  i Bardu og Balsfjord og på 15,3 % i Målselv.

Etter  en  varm  og  fuktig  helg sjedde  det  mye  i  enga. Observasjoner  i enga den 2.  juli  viser  at  både timotei  og  engsvingel begynte å strekke  seg  og første  node  er  godt  synlig. Dersom  vi  får  en  varm  periode   vil   timotei  komme  i  begynnende  skyting  i  slutten  av  denne  uka  på  tidlige  steder.

Tabellen viser  utvikling  av fôrenhetskonsentrasjon  protein og  sukkerinholdet i graset  fra  28 juni  til 2 juli.

 

Sted og dato

FEm

Råprot.

PBV

AAT

PBV

Fordøy.

NDF

 

/kg ts

% av ts

g/kg ts

g/kg ts

g/FEm

% av ts

% av ts

Balsfjord 28.06

1,033

21,8

59

92

57

79,6

50,9

Balsfjord 2.07

0,976

22,5

72

88

74

76,7

54,3

Balsfjord 6.07

0,887

17,6

35

82

39

71,9

56,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Målselv 28.06

1,061

21,1

50

93

47

82,2

47,5

Målselv 2.07

0,963

23,4

83

88

86

74,5

57,8

Målselv 6.07

0,910

17,5

31

83

34

72,1

60,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardu 28.06

0,998

22,6

71

90

71

77,6

53,7

Bardu 2.07

0,962

20,7

56

87

58

76,1

55,1

Bardu 6.07

0,923

19,3

47

84

51

73,6

58,3

 

Tørrstoffavling i kg /daa:

Dato/Sted

28.jun

02.jul

Balsfjord

140

199

Målselv

150

214

Bardu

297

  264*

Tørrstoffavlinga i Bardu 2 juli er lavere  enn 28 juni. Prøve ble  tatt  i  fuktig  gras  tørrstoff %  var   låg.