Landbruk Nord

Høstsamling Troms Bonde- og Småbrukarlag

Fredag og lørdag 10. og 11. oktober blir det høstsamling på Hav og Fjell ved Hansnes i Karlsøy. Det blir stor vekt på driftsbygninger, med fjøsbesøk på flere gårder. I tillegg blir det til en bolk om beitejuss og litt om studiearbeid. Samlinga starter fredag 10. oktober kl 12.00 og avslutter lørdag 11. oktober kl 14.15.

Samlinga koster 1000,- inkl. mat og overnatting.

Meld deg på til Chris Dybvad på troms@smabrukarlaget.no eller på tlf/sms:

907 56 514

Treff kollegaer og lær mye nytt!

Bli med på faglig og sosial høstsamling!