Landbruk Nord

Høstskjæringen er i gang

Har du behov for klauvskjæring i høst?

Vår klauvskjærer Martin Brox er i gang med høstsesongen. Det er veldig fint om avtaler kan gjøres i god tid.

Ta kontakt på telefon 480 30 210 for å avtale skjæring.