Landbruk Nord

Høstskjæringa er godt i gang

Har du behov for klauvskjæring i høst? Vår klauvskjærer Tor Hugo Angell er godt i gang med  høstskjæringen.

Ta kontakt med Tor Hugo direkte på tlf.: 480 30 210 for å avtale skjæring eller ring kontoret tlf. 77722540.