Høymole, hundegras & CO – hva nå?

Du har høstet enga du nå – kanskje noe av arealet med høymole litt over akseptabelt nivå? Lurer du nå på hva som kan gjøres for å bekjempe høymola?

I dagens grovfôrproduksjon med mye lett tilgjengelig næring er høymole blitt et brysomt ugras! Les mer om hvordan du kan bekjempe høyole og andre rotugras her.

Økologisk drift

I økologisk drift er høymole ofte et mindre problem, bl.a. fordi det er mindre tilgang på lettløselig nitrogen i jorda. I forbindelse med avlingsregistrering i økologisk eng i Sørreisa kommune fant vi – ingen ! høymole på et skifte som i minst 12 år har blitt gjødslet med små mengder husdyrgjødsel – jevnt og trutt hvert år. Avlingsnivået ligger noe under konvensjonell drift, men har vært stabil de siste 10 år!

Likevel kan høymole bli et problem også i økologisk drift, spesielt i forbindelse med omlegging. Her finner du mer om bekjempelsesmetoder i økologisk drift.

 
Eng med mye høymole, våren 2007


Det er ofte lite høymole på arealer beitet med hest flere år på rad, som på dette bildet fra Senja, våren 2007