Landbruk Nord

Husk å bruke tilskuddet for ferie/fritidsavløsing for 2011!!!

Hvis du ikke har «brukt opp» tilskuddet for ferie- fritids-avløsinga for 2011 er det nå veldig kort tid igjen for å få dette ordnet.

Se på siste kontoutdrag eller ta kontakt med Landbruk Nord hvis du er usikker på om du har ubrukte tilskuddsmidler igjen.

Absolutt siste frist for innlevering av timelister er 5. januar 2012. Hvis du ikke har pengene stående i Landbruk Nord – må du betale inn dette innen den 12.01.2012 før avløseren får lønn den 15.01.2012. 

 Hvis du lurer på noe – så må du bare ringe oss!!!