Landbruk Nord

Husk dokumentasjon – ferie/fritid!

Har du nok utgifter for å dokumentere ferie- fritidsavløsing for 2014?

Hvis ikke – så begynner det og nærme seg tid for å gjøre noe med det.

Ring oss – så kan vi se hvor mye du har igjen å dokumentere.

Neste frist for innlevering av timelister til oss er 5. november.

Hvis det er en ny avløser må vi få fødsels og personnummer til vedkommende – og bankkontonummer.

Avløseren må være fylt 15 år.