Landbruk Nord

Husk etterregistrering av avløserutgifter for 2022

Vi vil med dette minne deg på å etterregistrere avløserutgifter med frist senest 10. januar 2023.

Kontoutdrag finner du i kundeportalen din i WebTemp. Beløpet du skal føre opp på søknaden står under «Netto» på Ferie/fritid hittil i år. Ta kontakt dersom du er usikker.

Les mer på Landbruksdirektoratets sider:https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket