Landbruk Nord

Husk etterregistrering av avløserutgifter

Vi vil med dette minne alle på å etterregistrere avløserutgifter senest 10. januar 2019.
Vi har sendt ut et oppdatert kontoutdrag til alle medlemmer.

Beløpet dere skal føre opp på søknaden står under «Netto» på Ferie/fritid hittil i år.

Ta kontakt på tlf 77 72 25 40 dersom dere er usikre.

Les mer på Landbruksdirektoratets sider:

Landbruksdirektoratet