Landbruk Nord

Husk siste frist for timelister i 2021

Siste frist for å levere timelister for 2021 er onsdag 1. desember – men lever gjerne før.

Timelister leveres elektronisk via Webtemp, pr. tlf. 77722540 eller e-post: post@landbruknord.no