Landbruk Nord

Husk søknadsfrist for produksjonstilskudd – 15. mars 2022

Første søknadsfrist for produksjons- og avløsertilskudd 2022 er 15.3.2022 med telledato 1. mars.

For mer info og søknadsskjema, se her