Landbruk Nord

Vi kan være arbeidsgiver for din/dine avløsere

Å ansette personer er vanskelig og tidkrevende. Om du vil, kan Landbruk Nord gjøre denne jobben for deg, selvsagt i samarbeid med deg.

Om du ansetter dine avløsere hos oss påtar vi oss arbeidsgiveransvaret, lager arbeidsavtaler og har elektronisk timeregistrering via Web Temp. Vi setter opp avløserplaner i samarbeid med deg, og har fast lønningsdag hver mnd. Vi  rapporterer til myndighetene og oppfølging ved sykmelding.

Vi har gode forsikringsordninger og pensjonsordninger. Vi har yrkes- og ansvarsskadeforsikring, og vår ansvarsskadeforsikring har gode betingelser som bare Landbrukstenester får gjennom å være medlem i Norske Landbrukstenester (NLT).I tillegg betaler vi egenandelen kr. 4000 kr. (gjelder ikke for ansatte familiemedlemmer). 

Sender ut infoskriv 3-5 ganger pr. år. 

Se vår hjemmeside: www.landbruknord.no

Du blir medlem hos oss ved å bruke innmeldingsskjema på hjemmesida.

Ta gjerne kontakt med oss på kontoret for en prat. Tlf.: 77722540