Landbruk Nord

Hvem har ansvaret hvis en håndverker skader seg?

I denne artikkelen fra Norsk Landbruk belyser forfatter Camilla Mellemstrand ansvaret som hviler på byggherren/tiltakshaver i byggesaker. Bestemmelsene om dette er gitt i byggherreforskriften og lite påaktet. Og som det framgår til sist i artikkelen kan man få hjelp. Landbruk Nord som er tilknyttet Norsk Landbruksrådgivning hjelper til med plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen (SHA) og bistår med koordinering og rådgivning innen feltet.

https://hms.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/hvem-har-ansvaret-hvis-en-haandverker-skader-seg/