Landbruk Nord

Hvordan smaker Nord-Norge

Det ligger og venter 25 000 kroner på en nordnorsk matbedrift med nye, spennende matprodukter. Det er NHO Reiseliv Nord-Norge skal dele ut Verdiskapingsprisen for Nord-Norges mest nyskapende matprodukt 2008. 

Konkurransen er beregnet på nye, foredlede matprodukter (ikke råvarer) som er produsert i landsdelen. Produktene må ha handverksmessig kvalitet og egenart knyttet til region, råvarer, mattradisjoner og/eller smak.

Du finner mer om konkuransen ved å klikke [her]