Landbruk Nord

Næringsutvikling på gården – NUG – første samling 9. og 10. januar 2017

NUG er et utviklingsprogram for bønder som ønsker å gjøre noe aktivt for å utvikle egen gård.

Hvis du vil være med på kurset kan du enda melde deg på.

Å følge NUG programmet vil være aktuelt om du tenker på å:

  • Utvide eksisterende produksjon
  • Endre eksisterende produksjon, f.eks omlegging til økologisk produksjon, samdrift
  • Nye samarbeidsformer og foretaksorganisering.
  • Ny næringsvirksomhet, f.eks utmarksnæring, gårdsbarnehage, hesteoppdrett, gårdsbutikk, besøksgård, energiproduksjon…

Utviklingsprogrammet er delt i tre faser:

  • Avklaringsfase
  • Kursfase – 5 samlinger à 2 dager
  • Prosjektgjennomføring

 

Påmelding sendes snarest til: anne-kariin.staff@Landbruknord.no