Landbruk Nord

Informasjon om beredskapsavløsing ved sykdom

Landbruk Nord administrerer beredskapsordningen (tidligere landbruksvikarordningen).

ALLE foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon og har minst ½ G i næringsinntekt har rett til å bruke beredskapsavløseren i en akutt situasjon (sykdom).

Les mer om ordningen her: info om beredskapsordningen