Landbruk Nord

Informasjon til våre avløsere.

Vi har nå lagt ut mange bilder fra kurs for avløsere og timelistekafeèr og annen info på siden «for avløsere» på hjemmesida vår.

Dette er en passordbeskyttet side som alle våre avløsere kan få tilgang til. Ta kontakt med oss så får du passord!

Tlf.nr: 77 72 25 40.