Landbruk Nord

Inn på tunet – landskonferanse

Den årlige landskonferansen for Inn på tunet arrangeres i år 3. og 4. juni i Ålesund.


Programmet er allsidig og spennende. Mer informasjon om konferansen finner du her: 

http://www.mrfylke.no/aktkal.aspx?m=21324&amid=2395066