Landbruk Nord

Innføringskurs i Agro Økonomi

Landbruk Nord har – i samarbeid med Agro Data – planer om å holde ett innføringskurs i Agro Økonomi.

Kurs-tidspunkt: mars/april 2014.

Avhengig av nok påmelding.

Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ta kontakt med Arnulf Hole på telefon: 453 95 740 eller e-post: arnulf.hole@landbruknord.no